Romantic Dairy - Romantic Diary

Romantic Dairy

Romantic Dairy
Us ki Ankhen Meri Tasavor Me Hoti Hain ❤
Jab Un Me Doob kar mi Shayri Karta Hun 😉